Pécs (45 minuten rijden)

Pécs ligt in het zuidwesten van Hongarije, in de beschutting van het Mecsekgebergte. Van oudsher is Pécs een stad waar veel verschillende culturen, religieuze en sociale klassen samenleven in een symbiose met de wijde omgeving. Aan de ene zijde ligt de Hongaarse regio en West Europa en aan de andere zijde de Balkan, Oost-Europa en Turkije. Omdat Pécs al eeuwen een belangrijke handelsstad is waar men overgrenzen hee kijkt en iedereen uit andere landen welkom is, maakt dat Pécs tot een bijzondere stad in Europa. Ondanks de onderdrukking en ellende die er  door zowel Turkse, Habsburgse en Russische overheering is geweest, hebben diezelfde underdrukkers ook positieve invloeden gehad op de regio.

Als op vier na grootste stad van Hongarije wordt Pécs gekenmerkt door een mediterraan aandoende atmosfeer. Bovendien herbergt de stad de opvallenste Turkse bouwwerken van Hongarije, die in het land verder niet bijzonder talrijk zijn.

Pécs is een universiteitsstad en heeft mijnbouw (uranium, steenkool), keramische industrie (de porseleinfabriek Zsolnay), lederwaren- en voedingsmiddelenindustrie. De streek ten zuiden van de stad produceert wijn. De kunstenaar Viktor Vasarely werd in Pécs geboren.

Middelpunt van de stad is het Széchenyi-plein rond de voormalige moskee, het grootste Turkse bouwwerk in Hongarije. Aan de rand van de binnenstad bevindt zich een kleinere moskee met een twaalfkante minaret. De Turken lieten elders in de stad nog een grafkapel en een fontein na en, minder zichtbaar, een stelsel van waterbuizen.

Geschiedenis

Pécs bestond al in de Romeinse tijd, toen zich hier de nederzetting Sopianae bevond op een eerder door Keltische stammen bewoonde plaats. Na de komst van de Hongaren in de 10e eeuw, stichtte koning Stefanus de Heilige hier in 1009 een bisdom. De opvolger van Pécs’ eerste bisschop legde de basis van de nog steeds bestaande kathedraal. Bij opgravingen onder het Domplein stootten de onderzoekers op 5 vroeg-christelijke bidkapellen. Misschien is er een verband met de vermelde oorkonden. Uit opgravingen bleek dat dit deel van Hongarije een zeer oud cultureelgebied is.

Pécs beleefde zijn bloeitijd in de 14e en 15e eeuw. In 1367 kreeg Pécs als 5e stad in Europa een universiteit, gesticht door koning Lodewijk de Grote.  De stad werd een centrum van het humanisme en kreeg in 1440 als eerste stad in Hongarije een openbare bibliotheek. Van 1543 tot 1686 maakten de Turken in Pécs de dienst uit. Na de verdrijving van de Turken werd het ontvolkte Pécs voor een groot deel bevolkt door Servische en Duitse nieuwkomers en ontstond een barokstad op de puinhopen. Keizerin Maria-Theresia gaf Pécs in 1780 de rang van Vrije Koninklijke Stad. In de 19e eeuw kwam de industrie op gang (steenkoolwinning, porseleinfabriek Zsolnay) en kreeg Pécs een spoorwegverbinding met Boedapest. Aan het eind van de 19e eeuw was de bevolking weer overwegend Hongaars.

BEZIENSWAARDIGHEDEN EN ACTIVITEITEN

Wat is er zoal te doen in Pécs?  Hieronder hebben wij een kleine opsomming voor u gemaakt van wat er zoal te doen is in Pécs.

Pécs is één van de drie culturele hoofdsteden van Europa in 2010 (www.pecs2010.hu)geweest. Nu is Pécs niet alleen daarom een aanrader om een dagje naar toe te gaan. Pécs is de moeite waard om naar toe te gaan om zijn mooie historische panden.

Het Széchenyi-plein met de voormalige moskee van pascha Kassim Gasi, een van de weinige in Hongarije die nog duidelijk als moskee te herkennen zijn. Dat ook deze moskee niet werd afgebroken nadat de Turken verdreven waren, is te danken aan het feit dat ze vrij snel in gebruik werd genomen als christelijke kerk. Later bouwden men er een gedeelte bij. De achterwand van de moskee werd uitgebroken en het altaar kwam op deze plaats te staan. Naast de hoofdingang is nog een gebednis (Mihrab) uit de islamitische tijd te zien. Het oudste deel van de kerk, gelegen aan de kant van het plein, is nog als moskee herkenbaar, met de daarbij behorende eigen sfeer. De karakteristieke grote koepel domineert het plein. Achter de moskee is de archeologische afdeling van het Janus Pannonius-museum. Janus Pannonius (14341472) was humanist, Hongarijes eerste dichter en bisschop van Pécs. Voorts staat er de op vele plaatsen in Hongarije de gebruikelijke zuil, opgericht als herinnering aan de grote pestepidemie. 

In de noordwesthoek van de binnenstad bevindt zich het Domplein met de dom van Pécs, waarvan de oudste elementen uit de 11de eeuw dateren en waarvan de vier even hoge hoektorens het meest in het oog springen. De Dom is 70 meter lang en 27 meter breed met vier precies gelijke, 60 meter hoge klokkentorens. Het is een van de twee voornaamste kerken in romaanse stijl in Hongarije (de andere staat in het dorp Ják). De kerk werd vele keren verbouwd. In de tweede helft van de 19de eeuw, toen men bang was dat het dak zou instortten, werd tussen 1882 en 1892 een volledige verbouwing uitgevoerd waardoor de huidige, in Romaanse stijl gebouwde kerk ontstond. Curieus is dat de hoofdfaçade de zuidelijke is en niet de westelijke. Het interieur is nauwelijks origineel. Aan het Domplein staat ook het bisschoppelijk paleis en onder het plein bevindt zich een 4de eeuwse grafkamer of de crypte. Het is een van de twee voornaamste kerken in romaanse stijl in Hongarije.

Of u gaat lekker naar een van de vele musea of gewoon om een dagje te shoppen in het mooie moderne overdekte winkelcentrum Pécs Plaza, binnenstad of Tesco.

Rondrit door Pécs

Een stadsrondrit door Pécs met het treintje is een leuke aanrader.  De rit duurt ongeveer 45 minuten en komt langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Pécs, zoals langs de kathadraal, de musea wijk en over het terrein van Zsolnai negyed.  U kunt op voorhand dus bekijken waar u eventeel een keer naar toe wilt. Het treintje vertrekt bij de moskee op het széchenyi-plein.

Werelderfgoed in Pécs

Pécs heeft een drietal UNESCO werelderfgoedstukken, te weten het Cella Septichora visitor centre met de 4e eeuwse Early Christian begraafplaats met vele graftombes, het Early Christian mausoleum en de Early Christian burial chapel en sepulchral structures. Wilt u hier meer van weten, kijk dan eens op  https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroeg-christelijke_begraafplaats_van_P%C3%A9cs_(Sopianae)